Испани

Христийн мэндэлсний баярын картууд

Учир нь та миний гэдсийг бүтээсэн; чи намайг ээжийнхээ хэвлийд намайг сүлжсэн. Та гайхамшгуудыг үйлдсэн болохоор би танд талархаж байна. Таны бүтээлүүд болон миний сэтгэл гайхалтай

ШИЛДЭГ 10 христийн кино

Хувь хүн болж өсч, итгэлээ сэргээхийг хүсч буй тэр мөчид христийн шашны кинонуудыг сонгон шалгаруулахаас өөр сайхан зүйл байхгүй.