Tragus цоолох - Процесс, өвдөлт, халдвар, өртөг ба эдгэрэлтийн хугацаа

Tragus цоолох, үйл явц, өвдөлт, халдвар, өртөг ба эдгэрэлтийн хугацаа, хэрэв та трагусын тухай урьд нь сонсоогүй бөгөөд энэ нь юу болохыг хараахан ойлгоогүй байгаа бол энэ бол хажуугийн мөгөөрсний жижиг хэсэг юм.